Eén Furnea Keukens is precies goed

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Furnea Keukens is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Furnea Keukens, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Furnea Keukens is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Niets op de pagina’s van deze website mag gepubliceerd of gedupliceerd worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor. Het overnemen van onze teksten, productomschrijvingen, foto’s en onze productnamen is wettelijk strafbaar conform de Wet op Auteursrechten. Misbruik is dus strafbaar!